Próbna ewakuacja

      31.05.2017 r. o godzinie 10.00 odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników z budynku  przedszkola. Ćwiczenie ewakuacji ma na celu uczenie dzieci właściwego postępowania w razie faktycznego zagrożenia.
Na sygnał ręcznego dzwonka wszystkie dzieci wraz z pracownikami przedszkola opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi na plac przedszkolny.
Cała akcja przebiegała szybko i sprawnie z zachowaniem wszystkich Procedur Ewakuacji . Dzieci i pracownicy bez paniki i w sposób bezpieczny opuścili budynek  w ciągu 2 minut i 5 sekund.
Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników ewakuacji z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.