Powitanie Wiosny

21 marca przedszkolaki z okazji PIERWSZEGO DNIA WIOSNY wyruszyły z MARZANNĄ w barwnym korowodzie, przy dźwiękach instrumentów szukać wiosenki. Z piosenką na ustach i głośnymi okrzykami starały się obudzić wiosnę. Maszerując alejkami osiedla obserwowały kwitnące krokusy, przebiśniegi i budzące się do życia motyle. Po długiej wędrówce stwierdziły jednogłośnie, że wiosna jest już wśród nas.